close
تبلیغات در اینترنت

مرام تنهایی...

نمی دانم چرا اما...

برایت سخت دلــــــــــــــــــــتنگم

در این مسلک که صورت های بــــــی احساس

به سوی قلب های ساده مـــــی تازند

من در اینجا

در صف مـــــــــــــــــــــــرگ شقایق ها

برای رنگ چشــــــمان تو دلتنگــــــــــــــم...

  • نویسنده : چشـــم به راه
  • بازدید : 75بار
  • انتشار : شنبه 09 خرداد 1394 - 18:15