close
تبلیغات در اینترنت

تنهايي

لطفا حساب هایتان را تا قبل عید تسویه کنید بوسه هایی که بدهکارین ببخشید هایی که از سر غرورتان نگفته اید شاخه گل هایی را که میتوانستید هدیه دهید و نداده اید دلی را میتوانسید به دست بیاورید و نیاورده اید ماندن را بلد بودید و رفتن را ترجیح دادید حتما نباید حسابمان مالی باشد همین ها را گفتم میتواند یک عمر خوشبختی را به تو هدیه دهد اوضاع مالیمان خوب نیست حداقل حساب های عاطفی مان را تسویه کنیم...
  • نویسنده : چشـــم به راه
  • بازدید : 9بار
  • انتشار : پنجشنبه 24 اسفند 1396 - 10:33