close
تبلیغات در اینترنت

یادت باشد...

تو رفته ای اما ...فقط...از تو خواهشی دارم

هر کجای این دنیا که بودی...

هر کجا...

حتی در آغوش عشـــــــــــــقت...

حتی در کنار کســی دیگر...

هر وقت خوشحال بودی و از ته دل می خندیدی...

یادت باشد

کاری کرده ای که یک نفر

مدت هاست نمی تواند از ته دل بخندد...

فریاد زیر اب

  • نویسنده : چشـــم به راه
  • بازدید : 74بار
  • انتشار : پنجشنبه 10 بهمن 1392 - 10:45