close
تبلیغات در اینترنت

ســــــیگاری که باشی...

سیگاری که باشی "تـــــلخ" طعم دلخواهت می شود

چای تـــــــلخ...

قهوه ی تــــــــلخ...

شکلات تـــــــلخ...

ســــیگاری که باشی با تـــلخی انس می گیری...

خاطرات تـــــلخ...

روزهای تـــــلخ...

زنــــدگی تلخ...

سیــــگاری که باشی تــــــلخی ها را بهتر می فهمی...

مردم تــــــلخ...

سرنوشت تـــــــلخ...

روزگار تلــــــخ...

فریاد زیر آب

ولــــــــــــــی هیچکدام به تـــــــــــــــلخی رفتنت نبود...

  • نویسنده : چشـــم به راه
  • بازدید : 80بار
  • انتشار : شنبه 27 ارديبهشت 1393 - 18:8